Vällingby Karnevalen

Projektet Vällingby Karnevalen (för barn som vuxna). Projektet behöver inte kosta så mycket i ekonomi, utan mest bärande i form av att de deltagande syr upp egna kläder eller köper i olika affärer typ Butterick’s, som de sedan ”spökar” eller ”apar” ut sig med. Det mest grundläggande är att det behövs tillstånd för att marschera på gator och torg. Eventuellt kan enkla priser komma att bli aktuella, typ diplom för bästa kostym, kanske även andra priser som de lokala affärerna kan stå för. Man tordes även hyr ut tältplatser där andra organiserar kan informera om sin verksamhet. Intäkterna bör gå oavkortad till välgörenhet.

En speciell Vällingby Karnevalen-kommittén, en styrelse som håller i trådarna och organiserar hela evenemanget. Evenemanget sker varje år under sommaren, förslagsvis 14 juni eller juli i nära anslutning till Sveriges nationaldag samt i symbolvärde att Vällingby invigdes 14 november 1954 (november är ju en vintermånad och rätt kall), samt är ett föredöme för karnevalen. Annat datum kan komma att bli aktuellt. Självklart kan ”ringar på vattnet” spridas vidare till andra kommuner eller förorter.

Finansiering: Sponsorer och reklam kan även komma att bli aktuellt för att finansiera projektet. Kostnaderna på ansökan om tillstånd ligger hos polisen på 600:-. Eventuell en anmälningsavgift, som täcker läsk och lätt måltid, diplom. Eventuellt artistuppträdanden.

Platsen där heldagsevenemanget äger rum: Vällingby Centrum (torget), mellan klockan 11.00-20.00, (startar upp redan klockan 8.00 för att samlas 11.00 i Vällingby Centrum). Man har olika startpunkter: Hässelby villastad-bor utgår cirka 10.15 från Riddersvik (vid lokstallet eller gräsmattan vid milstolpen). Lövsta-bor och Kyrkhamns-bor kan utgå 09.00 från Lövsta återvinningstation eller Hässelby golf, och går längs Lövstavägen till (alternativ väg: samma vid lokstallet), där de möter de övriga, Ridderviksvägen (vid lokstallet), och går sedan Sandviksvägen, Melongatan. Hässelby Strand-bor som utgår cirka 10.15 från Maltesholmsbadet, och går längs Maltesholmsvägen. De möter upp Hässelby villastad-bor vid Melongatan/Maltesholmsvägen. Sedan går de vidare längs Maltesholmsvägen där de möter upp Hässelby gård-bor som utgår cirka 10.30 Hässelby gård (torget). Sedan går de längs Maltesholmsvägen till Bergslagsplansrondellen, där de möter upp Kälvesta-bor, som utgår cirka 10.20 från Basgränd (framför Konsum - Se upp för flygplanskrascher), går sedan längs Trädgårdsmästarvägen till Skattegårdvägen, där de går in på Krossgatan, till Lövstavägen (alternativ väg: Ångermannagatan) där de möter de övriga vid Bergslagsplansrondellen. Sedan går man längs Kirunagatan till Vällingby Centrum (torget). Grimsta-bor utgår cirka 10.45 från Kanngjutargatan till Maltesholmsvägen, till Bergslagsplansrondellen. Nälsta-bor utgår cirka 10.20 vid Nälstabadet, där de går längs Skattegårdvägen till Ångermannagatan, där de möter upp de övriga vid Vällingby Centrum (torget). Råcksta-bor utgår cirka 10.30 från Råckstarondellen (vid gräsmattan där olika cirkusar brukar hålla till - Senare även kanske ett nytt TV-hus), och går längs Jämtlandsgatan (alternativ väg: Råckstavägen till Ångermannagatan eller Råckstavägen till Multrågatan) till Vällingby Centrum (torget), de möter upp de övriga Beckomberga-bor utgår cirka 10.30 från Beckomberga sjukhus (Bromma närsjukus), och går längs Söderberga allé till Ångermannagatan (alternativ väg: Råckstavägen till Ångermannagatan eller Råckstavägen till Multrågatan), som sedan möter upp de övriga vid Vällingby Centrum (torget). Prisutdelning i god anda, med artistuppträdande. Allmän folkfest. Evenemanget bör vara av typen välgörenhet, där man varje år skänker bort all avkastning på inkomst och vinst som Vällingby Karnevalen får in under själva evenemanget till olika orgnisationer, med särskild tyngd på djur och natur, främst djur, då en karneval är att "apa" sig inför offentlig närvaro i trevliga kostymer. Tänk på att tiderna är ungefärliga och bör justeras något. Eventuellt kan en Halloween-karneval (14 november varje år) då man samlas i Vällingby centrum (ej karnevalståg på gatorna), där artistuppträdanden äger rum och annat skoj, till minne av att Vällingby invigdes 14 november 1954.

© Copyright by Schüttkus - www.schuttkus.de. Initivtagaren är Schüttkus.

Ordningslagen: Som huvudregel gäller tillståndsplikt för allmänna sammankomster på offentlig plats. Framförande av konstnärliga verk stadgas som ett undantag "om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafik".