Av allt från ingenting blir någonting, oavsett vilket:

© Copyright Schüttkus. All Rights reserved.

En liten katt i fickan